-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

کسی نمی گذارد که طالب دم خوش بزند

 حالا که امریکا و ناتو به بدترین شکل از افغانستان پا عقب کشیدند؛ به این معنی نیست که متفقین ضد امریکا به حیاط خلوت بی درد سر دسترسی یافته اند. این که چین با تروریسم بین المللی از طریق پاکستان یک اتحادیه درافغانستان ایجاد کرده تا جایگزین امریکا شود، یک طرح یا خاکه است که تحقق آن به بال کبوتر بند است. 

تدارکات برای به دام اندازی چین و پاکستان قبل از سقوط کابل شروع شده است. سفر وزیرخارجه عربستان به دهلی یک مثال است. سفربری وپویایی های گستردۀ نظامی و سیاسی در تاجکستان مثال دیگر است. موارد دیگر، میدان دادن دو باره به داعش والقاعده به افغانستان است که پیوسته اخبارش انتشار می یابد. نیروی مقاومت که به جایش!

این بدان معناست که طرح راهبردی چین برای تحقق برنامه « راه ابریشم» باید از جنگ بگذرد. درنتیجه، چین باید مخارج جنگ جدید را متقبل شود و در صورت ادامه، مجبور می شود که ازتمویل بی حاصل جنگ دست بشوید. یعنی وضعی را ایجاد می کنند که چین نتیجه بگیرد که بهتر است ازین شوربای چرب تیر شود. زیرا « فایده سرکمایی را می خورد». چین اشتباه بزرگی را مرتکب شد. عقل من می گوید که امریکا این بار چین را دریک جنگ اسلامی درگیر می کند و هم مرزی با افغانستان نیز برایش خطرناک تمام می شود.