-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

رونمایی یک تروریست پاکستانی پنجشیری الاصل درکابل

جنرال فیض حمید رئیس ای اس آی سرانجام موفق شد تا یک تروریست جهنمی اهل پنجشیر، به نام حاجی نورالدین عزیزی را به صف گروگانگیران مردم افغانستان اضافه کند. 
حاجی نورالدین اصلاً درافغانستان زاده نشده و درپشاور زاده شده و زنده گی کرده است. وی  نواسه حاجی گلبدین است که از اساس، وابسته به گلبدین حکمتیار است و در دورۀ اول طالبان که مقاومت تحت زعامت شادروان احمد شاه مسعود درجریان بود، حاجی گلبدین ونفراتش وارد کابل شده و نفراتش به شکار پنجشیری ها مشغول بودند.
وی از بیست سال به این سو، تمویل مالی دسته جات تروریستی در بدخشان را به دوش داشت.
هویت تحصیلی موصوف معلوم نیست و ظاهر از دشت ریوت پنجشیر است؛ نه او پنجشیر را می شناسد و نه پنجشیری ها او را می شناسند.
جنرال جرأت هم که در واگذاری زادگاهش به لشکر اجنبی خدمت کرده است، انتظار داشت والی پنجشیر مقرر شود اما چنین نشد. وی حالا یک پایش به کابل و یک پایش به پاکستان است.