-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

طالبان، درکمتراز یک ماه سقوط کرده

قدرت های منطقه و جهان، دریک فیصلۀ پشت پرده، افغانستان را به طالبان سرقلفی دادند. این فیصلۀ برآیندِ شکست امنیتی امریکا و اروپا است. امریکا خودش را از تیررس زنده عقب کشید و پاکستان جایش را گرفت. شعار این بود که طالبان «تغییر» کرده اند. درمحافل خارجی، پاکستان همه را خام طمع ساخته بود که طالبان «تغییر» کرده اند. درسطح جامعه افغانستان وحلقات سیاسی نیز تزلزل افتاده بود که طالبان «تغییر» کرده اند. بیشتر تبلیغاتچی ها درعرصه داخلی، مردم خسته از جنگ و فعالان قومی هوادار طالبان بودند که می گفتند طالبان تغییر کرده اند؛ اما هیچ یک ازین حلقات نمی دانستند که در واقع خود شان «تغییر» کرده اند و آرزوداشتند که طالبان هم «تغییر» کرده باشند که اکنون اثبات شد که همه انتظارات و قیاس ها غلط بودند. حال طالبان جری ترشده و فقط نسبت به گذشته، امکانات نظامی شان حجیم تر شده؛ درعوض، مشروعیت شان به حیث یک نیروی متعلق به افغانستان، نسبت به هرزمان دیگر لاغرتر شده است.

به فهرست کابینۀ خنده آور طالبان نگاه کنید، موی در تن تان راست نمی شود؟ هنوزاول کار است. این فرقه اکنون دردو محاذ بزرگ و شکست ناپذیر با مردم افغانستان مواجه اند: محاذ جنگ و گسترۀ جامعه میلیونی که «تغییر» کرده و طالب با قدرت تلاش دارد با تغییر زدایی، آنان را به همان تابوت قبلی محبوس کند. چه فکر می کنید؟ بازندۀ این نبرد پرابعاد کدام جناح خواهد بود: طالبان یا مردم افغانستان؟

آیا پاکستان ده پاکستان دیگر شود، می تواند این یوغ سیاه را بر گردن مردمی قایم نگهدارد که تشنۀ مدنیت، عدالت، پیشرفت و حفظ آرمان های انسانی درخانوادۀ بشریت اند؟