-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

سه وزیر به آلمان برده شدند

 چهارم سپتامبر 2021

مجله شپیګل

برخی از بلندپایه گان دولت اشرف غنی در اولین پرواز نیرو های نظامی آلمانی، به میدان هوایی نظامی دوسلدورف بیاده شدند. وزیر خارجه پیشین  محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت رنگین سپنتا، قاسم حلیمی وزیر امور دینی، وزیر بیشین مهاجرین و یک وزیردیگر شامل این گروپ است. وزارت خارجه آلمان وزرای دولت غنی را جز متحدین خود تلقی میکند.

گزارشگر: نوحه