-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۹, دوشنبه

شبکۀ اجتماعی/ قاتل طالبان است

درپرتو وسایل ارتباطات دایمی، حاکمیت طالبان برای باردوم، شکست و ریخت های آنان را برجسته تر نشان می دهد. جبهات زنده و پر زوری علیه این گروه افسارگسیخته ایجاد شده است. نیروهای نظامی مقاومت، یک بخش آن است؛ عامل مهم، شبکه اجتماعی است که دربست در اختیار طیف های گونه گونه ضد طالبان وضد افراطیت قرار دارد. نکته جالب این است که طرفداران مناسبتی طالبان اعم از نکتایی دار و دستارپوش، شخ بروت های دیروز و درمانده های برج عاج نشین، از وضعیت لشکرتوحش زیاد تر در رنج اند. آئینه این رنج، شبکه اجتماعی است.