-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

نقش بالقوۀ انجنیرعلی درسقوط پنجشیر

مقاومت ملی باید از شکست و کودتاگران درونی درس تاریخی بگیرد. هرنوع مصلحت بینی مانند گذشته، استخوان های مقاومت را دو باره خواهد شکست. 

انجنیرعلی درگرد آوری پول ازهرطریق ممکن ( طوری که درگزارش قبلی تذکر رفت)  تخصص دارد. او سابق رئیس امنیت پنجشیر بود و بعد، عضو موکب امرالله صالح شد. 

درکودتای داخلی که اخیراً به وسیلۀ گروه های فروخته شده، افراطی و پول پرست صورت گرفت، از نقش منفی انجنیر علی گزارشی ارائه نه شده است. 

اما مدت چند سالی که ریاست امنیت پنجشیر را به دوش داشت، زیر ریشش، حزب تحریری های بدتر ازداعش – عامل مهم در واگذاری پنجشیر به طالبان - آزادانه داشتند؛ اما او هیچ مزاحم شان نشد. انجنیرعلی از گسترش بی رویۀ بنیاد گرایی، رخنۀ آی اس آی، فعالیت های علنی جنرال جرأت، جلب وجذب طالبان داعش اطلاع کامل داشت؛ اما درکل، وانمود می کرد که از هیچ چیزی خبرندارد. بالفعل آدم بی کاره ای بود که صرفاً ترانزیت لاجورد و مواد مخدر را رصد می کرد و درظاهرامر، خودش را تحت الحمایۀ عبدالله و سکرترعبدالله – حاجی قهار- قرار داده بود. وی درآستانۀ ورود طالبان به کابل، ضربۀ سخت مالی به امرالله صالح وارد کرد که شرحش یک کتاب است.

با نشر این گزارش صدایش از گوشه و کنار بلند خواهد شد.