-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

میکانیزم تسلیمی روی میز یک خائن


عبدالله پیمان

 اطلاعات موثق و غیرقابل انکاری وجود دارد که اخیراً داکتر عبدالله در پی نشستی محرمانه با طالبان متعهد شده که جبهه مقاومت در پنجشیر و اندراب را از درون متلاشی کند. وی اجرای این سناریورا در بدل یک سری امتیازات مالی و سیاسی متقبل شده است.

 سازوکار خشکاندن نهال نورس مقاومت این است که وی ماهیت و اعتبار ارزشی ایستادگی رهبری مقاومت در برابر طالبان را زیر سوال برده و نتیجه تداوم جنگ را منتفی دانسته و فرماندهان قرارگاه های مختلف را تشویق به ترک جبهه و پیوستن به طالبان می کند.

 برای تحقق این امر وی یک یک نماینده به هر قرارگاه فرستاده تا از نزدیک با فرماندهان جبهه و اشخاص محلی ذی نفوذ پیرامون مکانیسم تسلیم شدن صحبت کنند. نمایندگان اعزامی داکتر عبدالله به فرماندهان گفته اند سازوکار دست کشیدن از جنگ و ادامه زندگی بی دردسر بسیار ساده است؛ فقط نزد والی تشریف ببرید و هر کدام تان یک یک “میل سلاح” تسلیم وی کنید تا در بدل آن نامه ضمانت یا “ضمانت خط” دریافت نمایید. براساس داده ها، نمایندگان وی برای اقناع فرماندهان از مشوق های مالی و سیاسی نیز بهره گرفته اند و به آنها گفته اند حضرت داکتر در حکومت آینده طالبان نخست وزیر خواهد بود و کثیری از مطالبات شمارا برآورده خواهد کرد. هم چنان افزوده اند، با آمدن شما به کابل طالبان نیروهای خودرا از پنجشیر خارج خواهند کرد و پنجشیر غیر نظامی خواهد شد. 

خلاصه کلام این که ایشان عزم خودرا جزم کرده اند تا هم چون دوران انتخابات که حق حاکمیت حوزه مقاومت را به کرزی و غنی مصادره کرد و از ورود این حوزه به ساحت حکمرانی سیاسی زیرکانه جلوگیری نمود، کمر مقاومت را بشکند و آن را از سر راه طالبان بردارد تا این گروه به راحتی بتواند پایه های نظام متمرکز خویش را تحکیم و تقویت نماید.