-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳, شنبه

افغانستان؛ حامی اصلی طالبان به التماس افتاد: کمک کنید!

نخست وزیر پاکستان خواستار حمایت از دولت طالبان در افغانستان شد

عمران خان، نخست وزیر پاکستان از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از بحران از دولت کنونی افغانستان حمایت کنند.

به گزارش اسپوتنیک، نخست وزیر پاکستان در سحنرانی خود در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: "در حال حاضر کل جامعه بین المللی باید به این فکر کند که راه بعدی چیست. بحران بزرگ انسانی در پیش است. و این پیامدهای جدی نه تنها برای همسایگان افغانستان، بلکه برای کل جهان خواهد داشت.

عمران خان خاطرنشان کرد که افغانستان بی ثبات "بار دیگر به پناهگاه تروریست های بین المللی تبدیل خواهد شد."

او گفت: "بنابراین ، تنها یک راه وجود دارد. ما باید دولت فعلی را به خاطر مردم افغانستان تقویت و تثبیت کنیم."

نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که زمان بسیار مهم است زیرا افغانستان در مرحله "بحرانی" قرار دارد.

این در حالیست که سران گروه ۷ ضمن تاکید بر ایجاد یک توافق فراگیر سیاسی در افغانستان اعلام کردند که چگونگی روابط جامعه بین‌الملل با طالبان را اقدامات این گروه تعیین خواهد کرد.

سران این گروه بر لزوم ایجاد یک توافق سیاسی فراگیر در افغانستان تاکید کردند که از حقوق اساسی انسانی همه افغان‌ها محافظت کند.

بیانیه در ادامه نیز تصریح می‌کند که چگونگی روابط جامعه بین‌الملل با طالبان به اقدامات این گروه بستگی دارد، نه اظهارات آن‌ها.