-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۹, جمعه

از قیام ملی حمایت می کنم

 داکتر صادق فطرت ناشناس : 

درین برههٔ حساس تاریخ کشور ما که دولت و استخبارات پاکستان و شماری از کشور های عربی عملن با مداخله و ارسال افراد وکماندو ها به افغانستان تاخته اند

 و حملهٔ اخیر هوایی به مناطق پنجشیر و جوار آن تجاوز آشکارا به کشور میباشد، قیام ملی بر هر انسان بالغ افغانستان مسؤولیت فردی دانسته میشود و فراخوان «قیام ملی» احمد مسعود، صداییست برای مصلحت ملی همه اقوام کشور.

 من با حفظ سیاست بی طرفی و عدم علاقه به تنظیم ها و احزاب کشور، خود را  با این فراخوان همصدا میدانم و امیدوارم هر فرد کشور چه در داخل و چه در خارج مطابق امکانات و زمینه های خود به این مبارزه همت گمارد تا دامان سرزمین خویش و مادر وطن را از لوث متجاوزان و غلامان شان پاک سازیم.

با عرض حرمت

نویسنده: صادق فطرت ناشناس