-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲, جمعه

افسران آی اس ای در خانه جنرال جرأت

مخبر گزارشنامه افغانستان از پنجشیر اطلاع می دهد که خانه جنرال جرأت در روستای درخیل پنجشیر کمی پائین تر از جاده عمومی ( طرف راست) جلسه گاه افسران آی اس ای است. گروه تازه دم افسران وارد شده به پنجشیر به هدف مقابله با تشدید تحرکات قوای جبهه مقاومت ملی در دو سوی کوه ها، از چند روز پیش مهمان جنرال جرأت اند.

افسران، ترجمان ها را همراه با سازوبرگ ارتباط بی سیم هم با خود آورده اند. آن درطبقه دوم ساختمان جرأت بود وباش دارند.