-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۴, چهارشنبه

امرالله صالح در شهر دوشنبه است

 گزارشنامه افغانستان اطلاع موثق دارد که امرالله صالح، هم اکنون در تاجکستان به سر می برد. او شبانگاه از ارتفافات دور دست به وسیلۀ چرخبال به تاجکستان برده شده است. درشهر دوشنبه، جمع وسیعی از سیاستگران و نظامیان مخالف طالبان گردآمده اند. تحرکات دپلوماتیک ورزمی مقاومت ملی نیز درحال افزایش است.