-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

درغل بابا دو باره در فیس بوک ظاهر خواهد شد

 

اشاره: با آن که امروز بیش از نیم میلیون دشنام را به دنبال خود کشید، بازهم از مانیفیست خویش انصراف نمی دهد.

عبدالله پیمان

اشرف غنی با نوشتن آن متن در صفحه فیسبوک اش و سپس حذف آن، می خواست افکار عمومی را محک بزند و از حیث روحی مردم را آماده اعلام نهایی در باب انتقال قدرت به طالبان و ضرورت شناسایی این گروه از سوی جامعه بین المللی سازد. لذا وی برخواهد گشت و اعلامیه ای در این زمینه منتشر خواهد کرد و روی کسانی را که در سیاست بی سواد و پرت بودند و حرف شنوی نکردند و نیز آنهایی را که در کنار او بودند و از وی دفاع کردند، برای همیشه سیاه خواهد کرد. 

منتظر اعلامیه دوم این شارلاتان بمانید.