-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

کوچ دهی مردم از اطراف وزارت داخله


وزارت داخله به پنجشیرها و شمالی وال ها دستور داد که از ساحه خارج شوند.

وزارت داخله دراختیار شبکه حقانی است. مقامات به تمام اهالی پیرامون وزارت داخله که غالبا همه از شمال افغانستان هستند مهلت داده اند تا خانه های پیرامونی وزارت را تخلیه نمایند.  این شبکه انتحاری که سال ها در شهر  کابل به انتحار و خراب کاری دست می زد؛ از رفت و آمد مصوون اعضای سازمان القاعده، داعش و عوامل ای اس آی به وزارت داخله به تشویش است. به این ترتیب، سیاست کوچ مردم را از اطراف وزارت داخله در پیش گرفته اند.