-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

طالب قدرت جنگ با پنجشیر ندارد

جنرال هرشه کاکر هندی از تلفات پاکستانی ها در پنجشیر خبر داده است. او می گوید یوسف موحید دروغ می گوید و رقم کشته شده های پاکستانی را انکار می کند. شرم آور است که یک کشور رقم تلفات خود را پنهان می کند. آن ها مرده های خود را از طرف شب دفن می کنند تا از مردم پنهان بماند.