-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

دشمن از پنجشیر خیال عقب کشی نیرو دارد

 

کانال اطلاعاتی مقاومت ملی گزارش می دهد که با تشدید حملات گروپ های ضربۀ مقاومت ملی، گروه طالبان به قدرت الله پریانی فشار آورده است که از خود ساکنان محل یک قطعه محافظتی تشکیل دهد. 

گزارش می گوید که طالبان با استقرار این همه نیروی اعزامی از سراسر افغانستان به پنجشیر قادر به حفظ این نیروها در برابر ضربات شباروزی دسته جات چریکی به مدت طولانی نیستند.   بنا برین قبل از تخلیۀ محور های آسیب پذیر، راه های منتهی به قرارگاه ها را ماین گزاری کرده اند. قدرت الله پریانی را به مقام ولایت بالا کشیده اند تا از بین خود جوانان محل گروه های محافظتی تشکیل دهد.