-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

کابینۀ نژاد پرستی

 نورعلی دولتف، دانشمند تاجیک

 دیروز طالبان لست اعضای حکومت نژادپرستانه و متعصب خود را اعلام کردند. شاهدیم، که اکثریت مطلق آن را تعدادی از پشتون‌های افراطی‌گرای فاشستی تشکیل می‌دهند. بدون شک در پشت تاسیس این حکومت یکقومی پاکستان ایستاده‌است .

اکنون طالبان انتظارند که کدام کشور‌آن‌ها را به رسمیت می شناسد .

سرور دولت تاجیکستان امام علی رحمان هنوز روز 25 آگست ضمن ملاقات با وزیر  خارجه پاکستان محمود قریشی موقع کشور ما را در این مسأله واضح معین نموده قاطعانه اظهار داشت که اگر در افغانستان حکومت همه شمول با شرکت مناسب همه قوم‌ها از جمله تاجیکان، که قرب نصف اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند، تاسیس نیابد، طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. دقیقاً بعد چند روز این ملاقات رئیس سازمان کشف نظام پاکستان فیض حامد به کابل سفر کرد و حمله طالبان به پنجشیر آخرین دیژ آزادی در افغانستان شروع شد. آشکار است که برای از بین بردن خطّ جبهه در اینجا هواپیما‌های پاکستانی مستقیماً شرکت کردند .

بیش از یک هفته است که طالبان اینترنت و علاقه مابلی را با پنجشیر قطع کرده‌اند، تا که در باره جنایت‌های نظامی اشان علیه ساکنان این منطقه که سراسر تاجیک می‌باشند، جهان خبر نیابد. این در حالیست که در شبکه‌های اجتماعی خبر‌هایی پخش می‌شود، که از کشتار دسته‌جمعی مردم پنجشیر به دست طالبان وحشی و این میمون‌های ادمبشره گواهی می‌دهند .

حضرت وهریز، سابق رئیس مرکز تحقیقات استروتژیک وزارت امور خارجه افغانستان ضمن یک پیام در صحیفه فیسبوک خود نوشته‌است :

" در قریه بادكول پنجشیر عین همان کاری انجام شده میشود که در دیهه ختین بیلاروس سال 1943 صورت گرفته بود. در این روز دسته قر‌کننده فاشیستان به خاطر قساس گرفتن از کشتار چند سربازشان  149 تن از ساکنین این دیهه را زنده به زنده سوزاند . طالبان حالا در دیهه بادكول ولایت پنجشیر زنان، کودکان و مویسفیدان را بی امان می کشند. آن‌ها به خانه مردم وارد شده کسی را که پیدا کنند میپررانند ".

با درنظرداشت این گفته‌ها ، می‌خواستم چند پیشنهاد خود را اینجا ارائه کنم :

1- حکومت طالبان همچون حکومت نژادپرستانه و متعصب به هیچ وجه شناخته نشود!

2 - به دلیل این که پاکستان یکی از حامیان اصلی سازمان تروریستی طالبان است، درخواست می‌شود سفارتش در تاجیکستان فوراً بسته شود!

3-  درخواست می‌شود که جم و و کشمیر همچون جزء جدانشونده هندوستان اعتراف کرده شود !

 4 -  فرودگاه نظامی شهرک عینیدر تاجیکستان به اختیار نرو‌های هوای هندوستان واگذار کرده شود !

 5- فعالیت تاجیکستان در لایحه CASA-1000 قطع کرده شود .