-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

ماه عسل چین، پاکستان و ایران چقدر دوام می آورد؟

 چین به این خیال است که افغانستان - مهم ترین نقطه میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی- را به همکاری دو متحدش - ایران و پاکستان- با مخارج بسیار کم نصیب شده است. اکنون تصمیم برآن است که افغانستان به عنوان یک جغرافیا - نه همچو دولت- ملت مدرن- به قلمرو امنیتی و اقتصادی سه کشور چین، پاکستان و ایران تبدیل شود.

درین میان، مردم افغانستان به حیث مردم سزاوار یک دولت دموکراتیک و مدنی، هندوستان قدرت هیولایی در شبه قاره، اروپا و امریکا عقب سیم های خاررار بیایستند و ماه عسل استعمار جدید را تماشا کنند. هویت سیاسی و تاریخی افغانستان، به این ترتیب عملاً تعریف شده و قرار است ساختاری به شدت محافظه کار طالبانی، برپایۀ روایات زنده گی اعراب درعصر نیمه حجر، طراحی شده و نامش اسلامی بوده؛ اما از نظرمحتوا و ماهیت به طور کامل نسخۀ به اویغورستان محکوم باشد.

این خوابی است که دیده اند. دیده شود درمیدان واقعیت چه تعبیری از آن درمی آید.

به تاریخ چین نگاه کنیم. این کشور بسته ومختنق، هیچ گاه جنگ اسلامی را تجربه نه کرده وظاهراً پاکستان، مهاروکنترول امواج جنگ اسلامی را برایش تضمین کرده است. ایران به زودی به سوی  کابوس حنفی وسلفی بی تغییرطالبان دندان خایی خواهد کرد. طعم طالبان کام ایرانیان را تلخ خواهد ساخت.