-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

اختلافات شاخه های متعدد طالبان بیشتر شد

 

گفته می‌شود  که  ملابرادر  توسط افراد شبکه حقانی زخمی شده و تحت تداوی قرار دارد.

در تشکیلات جدید هنوز اعلام ناشدۀ  که شیخ عبدالحکیم به حیث امیرالمؤمنین و ملاغنی برادر به حیث رئیس حکومت و وزیر خارجه در نظر  گرفته شده، جایگاه  طالبان غلجایی و کرړه (شاخه سوم پشتون ها که از نظر تباری  ترک استند؛ ولی زبان شان پشتو است. این شاخه  شامل  مردمان وردگ، خوست، پکتیا، گردیز، جاجی، کتواز، بنو، کوهات، زدران و  وزیر میشود) 

رهبری شاخه غلجایی و کرړه را  خانواده حقانی  عهده دار است.

طالبان تاجیک و ازبیک که قبلا  مربوط شورای پشاور می‌شدند و فعالیت های شان در هم آهنگی با حقانی بود، حالا ادعای مستقل بودن دارند و سهم جداگانه در تحریک طالبان و امارت اسلامی می‌خواهند.

خواست آنها  این است که معاون اول  شیخ حکیم ( امیرالمؤمنین ) یک بدخشانی باشد و معاون دوم نیز ازبیک باشد.

هم چنان  رئیس دولت اگر  پشتون میباشد با یک معاون تاجیک و ازبیک، صدراعظم باید از بدخشان باشد با یک معاون پشتون و یک معاون ازبیک. هم چنان رئیس قوه قضایه باید ازبیک باشد.

این خواست ها باعث تنش و اختلافات داخلی طالبان شده که رئیس آی.اس.آی  بخاطر حل همین مشکلات به کابل آمده است.