-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

حکمتیار از ترس پسرمولوی منصور کابل را ترک کرد

 

گزارش می رسد که حکمتیار از چندی به این سو به بهانۀ مداوای چشم، قصرکابل را ترک کرده و به پشاور رفته است. منبعی از پشاور خبرداده است که افسران آی اس آی او را تشویق کرده اند که دو باره به کابل برگردد.

در40 روز گذشته، حکمتیار بارها توسط طالبان توهین شد ولی صدایش را بلند نه کرد. ولی به تازه گی، پسرمولوی نصرالله منصور تصمیم قاطع داشت که حکمتیار را به انتقام کشته شدن پدرش به وسیلۀ او، اعدام کند. اما حکمتیار ازچنگش دررفت و سراز پشاور درآورد.

به نظرمی رسد حکمتیار به رغم ذوق زده گی و خوشحالی از سقوط کابل و پنجشیر، ازلطف و مرحمت شبکه حقانی محروم مانده و از سوی یک جناح دیگر، مواجه به خطر شده است. وی از صلاح الدین ربانی کمک خواسته است که با دولت ترکیه هم آهنگ کند تا وی بتواند شورای رهبری حزب اسلامی شاخه خودش را به ترکیه منتقل کند. اما اردوغان - اخوانی دیروز- به درخواست وی هنوز پاسخ مثبت نداده است.