-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۶, سه‌شنبه

مولوی حبیب الله حسام سوالی پرسیده است:

 محیرالعقول است:

 یک نوع نظام اسلامی حاکم شده که از سلفی، حنفی،  دیوبندی، اخوانی، بدعتی، صوفی، سیفی، شیعی، افغان ملت، سیکیولار، کمونیست، جاسوس، مسیحی، یهودی ، چندتابعته، فاشیزم، رقاصه، فاحشه، قاتل، سارق ومختلس و... همه از تالبان در خارج وداخل حمایه دارند نمیدانم چه اسرار است؟!.