-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

درگیری شدید بین دو گروه طالب در پنجشیر


قرارگزارش، دوشب قبل در مارکیت گلستان ولسوالی رخه پنجشیر بین دو گروه از طالبان درگیری شدیدی روی داده است. منازعه بین دو گروپ زمانی به درگیری مسلحانه منجر شد که یک گروه به گروه دیگر دستور می داد که به گزمه شبانه بروند. اما گروه دیگراصرار داشته که گشت شبانه نوبت شماست.

راپورواصله به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که همه ای نیروی های طالبان درتمامی حصص پنجشیر از ظرف شب خواب ندارند و تا صبح بیدار می مانند. پروگرام خواب نوبتی برای آن ها بعد از سپیده دم تنظیم شده است. از به دام افتادن درهنگام شب وحشت دارند. نیروهای مقاومت هر شب دست به عملیات می زنند و آهسته آهسته زخم می زنند. یک ناظر بازگشته از پنجشیر به گزارشنامه افغانستان گفت که درصورت گسترش عملیات مقاومچی ها، تعداد زیادی از طالبان کشته و اسیر خواهند شد. رهبری نظامی طالبان درپنجشیر هماره در داخل تانک های ضد گلوۀ هاموی می خوابند.

درگزارش دیگرآمده است که قرارگاه طالب متصل جاده عمومی، حدود یک صد رأس گاو وگوسفند مردم را دریک نقطه گرد آورده و همه روزه از همان مواشی ذبح می کنند و می خورند. تقریباً تمامی خانه ها غارت شده اند.