-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

قدمت پنج‌صد ساله آموزش گلستان سعدی در چین

ذبیح الله ساعی

نگاره: روی جلد (پشتی) برگردان کتاب گلستان که توسط جانگ هونگ نین از پارسی به چینی برگردان و به نشر رسیده است.

خواندن گلستان سعدی در مساجد و مدارس و نگاه به آن به عنوان متنی با بنیه‌های دینی و با توجه به این مهم، قایل شدن جایگاه مقدس و یا شبه‌مقدس به آن در کشور ما و سایر کشورهای منطقه از ایران تا فرارودان و آسیای مرکزی (ترکمنستان، ازبیکستان، و تاجیکستان کنونی) و از آنجا تا شبه قاره هند (پاکستان و هندوستان کنونی) از گذشته‌های دور به اینسو رایج بوده است. در این میان یکی دیگر از سرزمین‌های که گلستان در آن از دیرباز بدینسو در مساجد تدریس شده و به آن به عنوان متن دینی نگریسته می‌شود، کشور چین است.

آن گونه که یو گویلی بنیان‌گذار گروه زبان وادبیات پارسی دانشکده آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات زبان‌های خارجی پکن از آن خبر داده است، گلستان سعدی از گذشته‌های دور در مساجد چین تدریس می‌شود که قدمت تدریس آن در این کشور به پنج‌صد سال پیش از امروز می‌رسد. به گفته یو گویلی، گلستان سعدی جدا از آن که به عنوان یکی از معروف‌ترین کتاب‌های ادبیات پارسی در سطح جهان شناخته می‌شود، در چین (میان مسلمانان چین) به عنوان یک کتاب درسی آموزش دین اسلام به حساب آمده و هر مسلمان چینی که بخواهد در زمینه دین آموزش ببیند، ناگذیر به آموزش این کتاب است.

با این همه، نخستین برگردان گلستان سعدی به زبان چینی البته از روی برگردان انگلیسی، در سال ۱۹۵۸ میلادی توسط شخصی به نام شوی جيان فو (Shui jian fu) صورت گرفته و از سوی اداره نشريات ادبيات خلق چين به نشر رسید. در سال ۲۰۰۰ میلادی، جانگ هونگ نین استاد دانشکده زبان‌های شرقی دانشگاه پکن و عضو انجمن تحقیقات و پژوهش ادبیات زبان‌های خارجی چین که تالیفات و ترجمه‌های زیادی در زمینه ادبیات پارسی-چینایی دارد، گلستان سعدی را به گونه مستقیم از پارسی به زبان چینی برگردان کرد که این برگردان با استقبال زیادی در محافل ادبی-فرهنگی مواجه شده است.