-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۷, چهارشنبه

طالبان قصد دارند باقر کاظمی را بازداشت کنند


 گزارشی دردست است که برخی حلقات طالبان تصمیم دارند سید باقر کاظمی را بازداشت کنند. کاظمی از سخنگویان رژیم مضمحل شدۀ غنی بود. به نظر می رسد که سخنان اخیر وی پیرامون فقه جعفری، افغانستان به حیث زنجیره یی از قومیت ها و زبان ها و سخنان نسبتاً انتقاد آمیز و نصیحت آمیز وی به طالبان، به دماغ این گروه خون آشام خوش نیامده است.