-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۷, چهارشنبه

اسحق گیلانی طالب است؛ اما طالب را نمی شناسد

او با اشاره به رویکرد تبلیغاتی طالبان پیرامون استفاده موقت از قانون اساسی دوره ظاهر مشروط به ملاحظات «شرعی» گفته است:   «قانون اساسی شاهی؛ در صورتی که سر بعضی مواد مندرجه در فصلِ شاه آن فکر شود و تعدیل گردد، یکی از دیموکراتیک‌ترین قوانین اساسی است و ما را به خیر می‌رساند».

اسحق گیلانی بیش از حد لازم، خوشبینانه به قضیه می بیند. ایشان باییست به ملاحظات وسیاست پاکستان درین رابطه اهتمام نشان دهد؛ که اصل مرجع است؛ حرف طالب فرع است.