-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

پایگاه گیری ارتش پاکستان دربگرام

 اطلاعات می‌رساند که  پنج هزار افسر و تفنگدار پاکستانی در میدان  بگرام جابه جا شده اند و برنامه دارند در میدان های هوایی  شنیدند و  شورابک نیز نیروهای پاکستانی جابه جا شوند.