-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

غارت زیورات و احشام مردم در پنجشیر

 گزارش موثق از مناطق مختلف پنجشیر واصل شده است که طالب های ولایت کاپیسا در پنجشیر به خانه های مردم داخل شده و زیورات و نقدینه های آنان را به غارت برده اند. 

درگزارش آمده است که این گروه به هرجایی که پای شان رسیده،  تمام مواشی مردم  را  به تاراج برده اند. درهمه قرارگاه های طالبان، گوسفند ها و گاو های دزدیده شده را جمع آورده و برای خوراک شباروزی خود شان ذبح می کنند. جاسوس های پنجشیری که در نقش  رهنما و همدست آنان حضور دارند نیز در دزدی خانه های مردم  نقش اساسی درند.