-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

سیاستی که جهان را تهدید می کند


خطابۀ کتبی احمد مسعود رهبر مقاومت ملی عنوانی قدرت های منطقه ای و جامعه جهانی

بسم الله الرحمن الرحیم   بنام خداوند بخشنده و مهربان!

خانم ها/ آقایان

طالبان یک گروه تندرو است که از نام دین و مذهب جهان را به چشم افراطی و تندگرایی می بیند. این گروه افراطی در همکاری با دولت های هدف مند به عنوان یک بازیگر در افغانستان پرچم سفیدش را بلند کرد.

هدف از تقویت افراط گرایی طالبان روشن و معلوم است و پی آیندِ گسترش دائره تندروی این گروه، امروز یا فردا کل کشورهای آسیای میانه، جنوب شرق آسیا، خاور میانه و جهان را نیز فرا خواهد گرفت.

درحال حاضر، رهبران این گروه در مورد پیوستن به تشکیلات های بین المللی تروریستی مانند القاعده و داعش بر علیه نیروهای آزادی خواه وادی پنجشیر اظهارات مشخصی داشته اند. 

اکنون دسته های رزم جوی داعش و القاعده و دیگر گروه های افراطی در همکاری با طالبان در پنجشیر و منطقه شمال افغانستان به نسل کشی اقلیت های ملی شروع نموده است. مسئول این همه بی ثباتی آنهایی اند که طالبان را رسمیت داده و به آنها نیروی معنوی و مادی بخشیده اند.

نیروهای آمریکا و ناتو در درازای 20 سال اخیر، تعداد زیاد سلاح، لوازمات جنگی و تجهیزات حربی را وارد افغانستان کردند و همه ای این تسلیحات را از روی طرح و نقشۀ قبلی با اشرف غنی، در اختیار طالبان، داعش و القاعده قرار داده و این جنگ ابزارهای مهیب در آینده علیه انسانیت استفاده خواهند شد.

اکنون جهان شاهد است که طالبان بر خلاف وعده های اعلام شده در مورد رعایت حقوق انسان ها، با این همه تسلیحات عظیم، زنده گی کودکان و زنان پنجشیر و ساکنان دیگر مناطق افغانستان را آماج گرفته و این جنایت علیه بشریت را  از نگاه مذهبی و قومی توجیه می کنند.

اصولاً برای آن ها ارزش های تاریخی، فرهنگی و انسانی افغانستان ومنطقه مفهومی ندارد و حاضراند مه را تبدیل به ویرانه کرده و  یادگاری های تاریخ 4-5 هزار ساله را منهدم ومضمحل کنند. این گروه جنایت پیشه سعی در جا اندازی حکومتی قاتل و غاصب به نام امارت اسلامی دارند تا جهان را ترغیب کنند که آنان را به رسمیت بشناسند. متأسفانه برخی از دولت ها از دهشت طالبان به ترس و هراس افتاده، شناسایی آنان را در دستور کار قرار داده و به خوش آمد گویی روی آورده اند.

جبهۀ مقاومت ملی افغانستان برعلیه این جفای بزرگ درحق مردم افغانستان درسنگرمبارزه ایستاده و با تمام نیرو از حقوق مردم پنجشیر و افغانستان دفاع خواهد کرد. ما امروز نه تنها برای پنجشیر بلکه برای حفظ کل افغانستان و برای دفاع از حقیقت و حقوق بشری همه ای دنیا ایستاده ایم.

اگر وحشت طالبان به همین سان ادامه یافته و جلو دهشت فزایندۀ این گروه در توأمیت یا گروه های مختلف تروریسم جهانی گرفته نشود، خطرات کابوسی این گروه افراطی همه گیر شده و امروز یا فردا، با شتابی فراگیر، نظم جهان را متأثر خواهد ساخت.

من به جهان یاد آور می شوم که فردا برای ایستاندن جهال چند ملیتی درافغانستان دیر خواهد بود.

من جامعه جهانی خواستار عمل و اقدام هستم تا جلو فاجعۀ ترسناک علیه بشریت در افغانستان منطقه و جهان را سد شوند و بی طرفی را کنار بگذارند. پیکار کنونی ما برضد چند فرد نیست وبرای حراست از پنجشیر، و سراسر کشور و همچنین نظم امنیتی منطقه و جهان می جنگیم.

هرگاه، هیچ مرجعی هم درکنار ما نه ایستد و دست همیاری به ما دراز نکند، مبارزۀ ما برضد دشمنان افغانستان و بشریت، ادامه خواهد داشت. 

بگذار همه آگاه باشند که قربانی های ما رمز آزادی انسانیت درافغانستان و منطقه است. 

و من الله توفیق !

احمد مسعود


https://m.facebook.com/photo?fbid=10226288841186875&set=gm.576245663509078