-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳, شنبه

اشرف غنی احتمالاً درآخرین تئاتر باید نقش بازی کند


همین بیرق را ماچ می کرد، تمام جنایات را زیرهمین بیرق مرتکب شد. با همین بیرق افغانستان را درآتش انداخت.
 

اشرف غنی شهروند امریکا است؛ درامارات چرا خودش را قید کرده است؟ خبرها مشعر اند که امارات به غنی اجازۀ خروج نمی دهد. روشن است که دیکته امریکا است. چرا او را درحالت انتظار و قرنطین نگاه داشته اند؟ من گمان می برم که بعد از اعلام یک دولت عبوری، تئاتر محاکمه او را روی دست می گیرند. درست مانند محاکمۀ فضاحت بار حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر.

جنایات حسنی مبارک خیلی سبک بود؛ اما درغل بابا به حیثیت کل افغانستان و قدرت های غربی بازی کرده است. هیاهوی رسیده گی به کارنامه های سیاه او از جمله دزدی پول، برای امریکا و ناتو کاربرد سیاسی و تبلیغاتی دارد. ورنه باید رهایش کنند که برود دنبال کارش.