-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۵, پنجشنبه

ارباب طالبان هیچ اشتها ندارد!

 جهان باید به طالبان مشوق هایی فراهم کند!

عمران خان در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان امریکا به روز چهارشنبه ۱۵ سپتمبر (۲۴ سنبله)، بهترین راه برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان را تعامل با گروه طالبان عنوان کرد.

صدر اعظم پاکستان گفت که جامعه جهانی به خاطر رعایت حقوق زنان و ایجاد حکومت فراگیر، باید به طالبان مشوق هایی فراهم کند. تشکیل حکومت همه‌شمول، احترام به حقوق اساسی بشری به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها از توقعات عمدۀ جامعۀ جهانی از طالبان است.

وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان پیرامون عملکرد طالبان در افغانستان گفت: "ما سخنگوی طالبان نیستیم."

عمران خان هشدار داد که اگر طالبان یک حکومت‌همه شمول را در افغانستان تشکیل نکنند، این کار سبب آغاز یک هرج و مرج، بروز بزرگترین بحران بشری و وقوع کلان ترین مشکل پناهجویان در افغانستان خواهد شد.