-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

پادو های «بابا» حالا طرفدار طالبان شده اند

  کارد به استخوان رسیده هموطن!

مهدىبیشتر کسانی که در دولت اشرف غنی کار می‌کردند و او را «بابا» می‌گفتند حالا طرفدار طالبان و بر ضد مقاومت و ضد پنجشیر و  فارسی‌زبان شده‌اند. شمار زیادی از اینها را می‌شناسم که در دفتر فضلی و تدارکات ملی کار می‌کردند و طالبان را جاسوس پاکستان می‌نامیدند. اکنون آمدن طالبان را جشن گرفته‌اند. همچنین کسانی را می‌شناسم که خودشان در اروپا یا امریکا زندگی دارند ولی سرسختانه از طالبان پشتیانی می‌کنند. 

چند پرسش از ایشان دارم:

۱- مکتب‌های مناطق شما را پنجشیری‌ها منفجر کردند یا طالبان؟ پل و ‌پلچک و پایه‌های برق تان را چه کسی تخریب کرده است؟

۲- به اساس آمار بانک جهانی، در ده سال گذشته از ۱۱ ولایت پشتون‌نشین کمتر از ۱۰۰ دختر به دانشگاه رفته‌اند. آیا این تقصیر ما است؟

۳- بیشترین درجه‌ی اعتیاد به مواد مخدر در مناطق شما است. آیا هزاره یا اوزبیک یا تاجیک این بلا را سر شما آورده یا طالب؟

۴- بنیاد بیل گیتس در تمام دنیا مرض فلج کودکان را با واکسین پولیو نابود کرده است. تنها جایی که ناکام مانده و واکسین کننده‌ها در آنجا کشته‌شده اند، دو طرف مرز افغانستان و پاکستان و‌ مناطق پشتون‌ها است. این تقصیر احمد مسعود است یا طالب؟ 

۵- در امتحان کانکور جوانان فقیر و بی واسطه هزاره و تاجیک کامیاب می‌شوند ولی اشرف غنی برای آنکه این حالت را دیده نمی‌توانست به جای کمک برای بهبود کیفیت آموزش، کانکور ‌را قومی ساخت. در نتیجه نه تنها مشکل حل نشد بلکه نیاز به آموزش و میل به رقابت سالم را در بین کودکان پشتون‌ نابود ساخت. آیا این تقصیر جاغوری و دایکندی است؟

۶- در تمام ساحات پشتون‌نشین یک نفر پیدا نشد بر ضد طالب قیام کند. بر عکس، از داوود لغمانی تا شخص اشرف غنی و حتی خلیلزاد، هر چیزی که در توان داشتند برای کمک به طالب هزینه کردند. به نظر شما چه کسی بیشترین آسیب را از طالب خواهد دید؟ بدون شک پشتون‌ها. 

طالب درست است که به تاجیک و هزاره و اوزبیک رحم ندارد. ولی با جهان‌بینی خشن و رویکرد ‌غیر انسانی خود، گذشته و آینده‌ی شما را نیز نابود خواهد کرد. با موفق شدن طالبان، چند نسل دیگرتان آنان را الگو قرار داده و از مدنیت و زندگی انسانی فاصله خواهند گرفت؟ همانطور که می‌بینید القاعده در حال برگشت به افغانستان است. فکر نکنید چون از قوم حقانی و ملا برادر هستید آسیبی به شما نمی‌رسد. محاسبه کنید که جنایتکاران خارجی در لشکر جهل و وحشت طالبان چه بلایی بر سر شما خواهند آورد. کم‌ترینش این است که با سواد و متخصص‌تان از کشور می رود و جایش را طالب و چلی خواهد گرفت. فرزندان‌تان تا نسل‌های آینده در مدارس پاکستان تربیه شده و برای اهداف ای اس اس مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت. هنرمند و آواز خوان و مکتبی‌تان مهاجر و جایش را طالب خواهد گرفت. آزادی و حق تعیین سرنوشت را از دست می‌دهید. کشورتان پناهگاه تروریستان تمام دنیا خواهد شد. هر اثری که از مدنیت و زندگی مدرن داشته باشید را طالبان با الگو‌های عقب مانده جاگزین خواهند کرد. 

پنجشیر یک جغرافیای کوچک است ولی این شجاعت را داشته که با وجود تسلیمی تمام کشور، مسئولیت دفاع همه را به تنهایی به دوش بگیرد و برای آزادی و ‌عدالت و جلوگیری از سقوط کامل کشور به دامان تروریزم،  هنوز‌ مقاومت کند.  

در بیست سال گذشته با استفاده از مزایای کمک‌های امریکا، دیگران درس خواندند، کار و تجارت کردند و زیر بناها را ساختند. اما طالب کشت، منفجر و تخریب کرد و فرصت طلایی را از توسعه‌ی کشور گرفت. در بیست سال گذشته به خاطر شرارت طالبان بیشترین آسیب را پشتون دید. آیا پس از این به خاطر برگشت طالبان، بیشترین سود را شما خواهید داشت؟ بر عکس. تا اکنون آیا فکر کرده‌اید که چند جوان و نوجوان‌تان انتحاری کرده است؟ وقتی انتحار و خشنود در جامعه عادی شود، چطور پاکش می‌کنید؟

خشونت و جنایت و وحشتی را که طالب بر اقوام و مذاهب دیگر تحمیل می‌کند، منجر به کینه و نفرتی عمیق خواهد شد که شما را نیز در آن آتش خواهد کشاند. فکر نکنید طالبی که به دیگران انتحاری می‌فرستد به شما گل خواهد آورد. 

در پایان، فرض کنید پنجشیر را هم طالب گرفت و تمام سربازان مقاومت را قتل عام‌ کرد. سود شما چیست؟ 

آیا این باعث‌ خواهد شد که شما صاحب زندگی بهتر شوید؟ 

آیا این فرزندان‌تان را از دام مدارس پاکستان و تبدیل شدن به انتحاری نجات خواهد داد؟ 

آیا شکست مقاومت باعث ساخته شدن مکتب و کلنیک و پل و وصل برق به شما خواهد شد؟ 

آیا دختران تان خواهند توانست مکتب بروند و معلم و داکتر شوند؟ 

آیا کشت و حاصل گندم و برنج‌تان بیشتر خواهد شد؟

آیا به آب پاک دسترسی پیدا می‌کنید که از هر سه کودک، دو تای آن پیش از سن ۵ سالگی نمیرند؟ نخیر! 

کارد به استخوان رسیده هموطن!

مهدى