-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۷, چهارشنبه

اعلامیه مقاومت ملی: کار دولت تسلیم شده، تمام است


چون در یک بند اعلامیه از «مقاومت ملی افغانستان» هم تذکر رفته، جبهه مقاومت ملی فرمایشان فرقه ضاله را رد کرده است؛ بدین شرح:

یک: از آنجایی که دولت فروپاشیدهٔ پیشین با بی‌ تفاوتی و بی توجهی تمام، همهٔ اختیارات و امکانات را بدون هیچ گونه مقاومت ایستادگی به گونهٔ کاملا برنامه ریزی شده برای طالبان تسلیم نموده و زمینه فروپاشی ارتش و تمامی زیرساخت های دولت را به دست اجرا گذاشت، جبههٔ مقاومت ملی افغانستان کار دولت پیشین را پایان یافته میداند و هیچ گونه مشروعیتی را که بتواند برای احیای آن کمک کند سبب ساز نمی داند. 

دو: جبههٔ مقاومت ملی افغانستان از اشغال کشور به دست طالبان که با قاطبهٔ ارزشها و اختیارات مردم و سازکارهای جهان مدرن و اصل‌ جهان وطنی بیگانه اند، ابراز تاسف نموده و یک بار دیگر آن را محکوم مینماید. تسلط بیشتر از یک ماه طالبان بر افغانستان و برخورد و رویه شان با مردم همچون دستور بر کوچ اجباری، انتقام جویی و سرکوب اعتراضات مدنی زنان نمونه های بارز بی گانگی و ناسازگاری آنان با مردم قلمداد شده میتواند. شکی وجود ندارد که طالبان نمی توانند مشروعیت و اعتبار لازم را جهت بدست آوردن اعتماد دنیا برای به رسمیت شناخته شدن از خود ارائه دهند. از سوی دیگر نیز مردم افغانستان از اوضاع پیش آمده نگران اند و از چگونگی سرنوشت شان که دستخوش تحولات و آینده نامعلوم شده است به پیمانه زیاد به تنگ آمده اند. جبههٔ مقاومت ملی افغانستان وعده می سپارد که در کنار مردم خویش و دست به دست برای احقاق حقوق شان و دفاع و حراست از آزادی و سربلندی شان دست از دفاع و مقاومت بر نمی دارد و به دفاع و مقاومت مقدس ادامه میدهد.

سه: جبههٔ مقاومت ملی افغانستان دین و مسوولیت شرعی و اخلاقی خویش برای کشیده نشدن میدان افغانستان به یک جنگ دیگر ادا نموده است. ما بارها به مذاکرات سیاسی اولویت داده ایم. اگر طالبان صلاح و ثبات افغانستان را محترم و مقدم بر دیکته بیگانگان میدانند هنوز فرصت آنکه بر سر و سرنوشت کشور به گونه همه پذیر و به دور از خشونت تصمیم گیری و فیصله صورت بگیرد، وجود دارد. جبههٔ مقاومت ملی افغانستان خطوط و اصل های خویش را برای مذاکره بارها مطرح نموده است و بار دیگر نیز به آن تأکید می ورزد. اما، اگر طالبان بدین باور باشند که با سلطه و یکه تازی میتوانند به دوام و بقای خویش بیافزایند، چنین امری نه تنها که ناممکن است بلکه اوضاع را به گونه وخیم‌ تر و غیر قابل پیش بینی به سمت بحران کشید وانگهی مقصر اصلی بحران باقی خواهند ماند.

چهار: جبههٔ مقاومت ملی افغانستان، که سنگر اصیل و اصلی دفاع مردم کشور است، راه حل را در تعریف ساختار سیاسی برتابنده کثرت و تنوع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میداند که مردم افغانستان بتوانند از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف در مورد امور و مسایل اساسی خویش تصمیم گیری نمایند. اصل در جهان امروزی همین است. مردم افغانستان باید بتوانند برای یک کشور باثبات و مستقل، حق تصمیم گیری بر سرنوشت وطن خویش را داشته باشند. آنچه جبههٔ مقاومت ملی افغانستان به شدت از آن دفاع و حراست مینماید.

پنج: جبههٔ مقاومت ملی افغانستان با هیچ جناحی به حیث زیر مجموعه نخواهد پیوست. مقاومت برای تحقق آرمان‌ ها و خواست های اسلامی و انسانی مردم افغانستان، به سنگرهای خویش پابرجا میماند و به شیوه های مختلف روش های مبارزاتی خویش در تمامی سطوح و سنگرها تشدید می بخشد. رهبری جبههٔ مقاومت ملی افغانستان تمامی تصامیم خویش را در راستای مستحکم سازی سنگرهای مبارزه برای عدالت با مردم افغانستان خواهد ماند و همچنان یگانه آدرس مشروع و ملی مردم برای حراست و صیانت از حقوق شان باقی خواهد ماند.

شش: جبههٔ مقاومت ملی افغانستان یکبار دیگر اعلام میدارد که اعلامیهٔ منسوب دولت ج‌‌.ا.ا(دولت فروپاشید پیشین) هیچگونه تصمیم و فیصله جبههٔ مقاومت ملی افغانستان را برنمی تابد و آنچه در اعلامیههٔ متذکره در پیوند به جبههٔ گفته شده است، هیچگونه پیوندی با تصمیم جبهه ندارد. جبههٔ مقاومت نشانی های رسانه‌ای خود را دارد. هرگونه موضع‌ گیری جبههٔ به گونه چاپی از نشانی ها رسمی جبههٔ و از نشانی سخنگویان جبههٔ مقاومت ملی افغانستان بیان و به دست نشر سپرده می‌ شود. 

ومن الله توفیق

جبههٔ مقاومت ملی افغانستان