-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

مصارف طالبان درکابل به دوش شرکت الکوزی استنیم سهام شرکت بزرگ الکوزی از اشرف غنی است. 

 گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع معتبر درکابل خبر می دهد که شرکت الکوزی مخارج یومیۀ ارگ کابل را به دوش گرفته است. 

همچنین مصارف سه وقت نان و دیگرمایحتاجات طالبان درشهر کابل را  شرکت الکوزی پرداخت می‌کنند.

علت آن که شرکت الکوزی رضاکارانه حاضر به دادن خدمات نقدی و تأمیناتی شده، این است که نیم دارایی شرکت الکوزی از  اشرف غنی است  که در افغانستان  و مارکیت های خارجی فعالیت دارد. طالبان این نکته را می دانند.

 دفتر مرکزی شرکت الکوزی در شهر دبی موقعیت دارد. ( نگاره، شرکت سیاحتی دوبی) علت دوم این است که اشرف غنی تمام زمین های شهرها را به قمیت سیر کچالو با این شرکت واگذار کرده است.

 حالا شرکت الکوزی از ترس این که دارایی ها و زمین هایی را که غضب کرده توسط طالبان بررسی و جز بیت المال اعلام نشود. 

گزارش می گوید که پرداخت مخارج طالبان درکابل تا زمان طی مراحل بودجه از وزارت مالیه پاکستان به طالبان ادامه خواهد یافت. اما به نظر می رسد که محاسبات قبلی حکومت پاکستان دردادن مشروعیت به رژیم مستعمره با واکنش و مقاومت جدی در داخل و درسطح جهانی مواجه شده، چینی ها از دادن چک مصرف تا انکشافات بعدی خود داری کرده  وفی النتیجه بار تأمین نیازهای عاجل مالی طالبان به دوش پاکستان افتاده است. 

اگر این پرداخت ادامه پیدا کند کمر  غنی و شرکت الکوزی  دونیم می شود.