-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

مسجد به جای مکتب/ نتیجه اش چی شد؟

عمر مهربان
پوسانیدن ملت ها این گونه آغاز می شود.

اینجا قریه است بنام « اشکشو» از نواحی خنج پنجشیرکه بیشتر از صد خانواده زندگی نمی کرد، اما مسجدی ساخته اند به اندازه شهری بزرگ که در آن هزاران خانواده زندگی نماید. در حالی که در این دهکده نه مکتبی وجود دارد و نه کلینیکی صحی ، مردم طالب و تحریری و جماعت اصلاحی و داعشی نشود چه شود.

دزدان و خائنان جهادی، خاک باد راه می انداختند و مردم را فراموش کردند؛ کتاب خانه نه ساختند. پول این مساجد از کجا می آمد؟ از استخبارات عربستان و امارات.