-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

ثمرۀ گفت وگو های «معنی دار مخنث ها» همین بود؟ بشیر احمد انصاری.

 احمد جان عزیز خدا نگهدارت باد!

در شرایطی که سرنوشت افغانستان در پشت در های بسته و در غیاب ملت ما معامله گردید؛

بازوی نیروند قوای مسلح کشور با ساطور خیانت کوبیده شده و نهاد دولت متلاشی گردید؛

گرگان گرسنه جنگل سیاست در آرزوی رسیدن به لقمه ای دست به معامله زدند؛

روسپی های مخنث سیاسی مردم را مصروف گفتگو های “معنی دار” شان نمودند؛

رهبری دولت، با ارتکاب خیانتی تاریخی کشور را در یک خلای عمدی سیاسی قرار داد؛

اشغال “غربی” جایش را به اشغال “اسلامی” رها نمود؛ 

کشور های همسایه چهره زشت شان را به نمایش گذاشته ‌و بروی جسد بی جان این ملت مرز های منافع شان را ترسیم نمودند؛

در چنین فضایی، تو که هنوز سرد و‌گرم روزگار را ندیده بودی پرچم آزادی و اراده و عدالت را بر افراشته و بر هر دو اشغال نه گفته، و باری به سنگینی هندوکش را بروی شانه هایت برداشته، بر امر نجات دین از پنجه افراطیت خشونتبار تأکید ورزیده، از عدالت اجتماعی، مشارکت ملی، هویت جمعی سخن گفته و ثابت ساختی که هنوز هم‌ قلب های گرمی در این وحشتسرا می تپد و هنوز هم کسانی هستند که دوستی و‌ دشمنی شان‌ را با هر جهتی در این دنیا تنها در میزان منافع ملی و عدالت اجتماعی و استقلال سیاسی می سنجند. 

خداوندا! چراغی را که بر فراز هندوکش می درخشد و گلی که در کویر سوزان سیاست افغانستان روییده است خودت نگه دار و شهادت مظلومانه یارانش را قبول فرما!