-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۱, پنجشنبه

طالبان نقاب خود را برانداخت

خروش آتشفشان مقاومت ملی برای نجات مدنیت افغانستان، به شعارهای رسانه یی و پوشالی طالبان مبنی بر ایجاد حکومت همه شمول خاتمه داد.  طالبان دریک اقدام قاطع، حامد کرزی، عبدالله و گلبدین حکمتیار را همچو یک پارچه زباله، به مزبله دانی انداخته اند. این قابل پیش بینی بود. اکنون نوبت وجدان خفته است که هر سه نفر را مورد حملات خاموش قرار داده و به گورستان عدم رهنمایی کند.