-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۲, دوشنبه

جزئیات تازه از شهادت فهیم دشتی

 نکته تکمیلی درماجرای ترور فهیم دشتی و جنرال ودود خان بیان می دارد که نفرات جنرال جرأت به قصد گرفتن خزانۀ جبهه مقاومت از از نزد جنرال ودود، او را دنبال کرده و درکنار دریا کمی پائین تراز منطقه دشتک، هردوی آنان را را بلافاصله تیرباران کرده بودند.