-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

آیا پس ازین، خانۀ مشترکی وجود خواهد داشت؟

تایمز لندن:

 بسیاری از سربازان افغان آموزش دیده توسط ناتو به گروه طالبان پیوسته‌اند.

 نشریه The Times به استناد منابع خود در واحد اطلاعات نیروهای مسلح بریتانیا در گزارشی اعلام کرده است، اغلب سربازان افغانی که توسط کارشناسان نظامی بریتانیا، آمریکا و ناتو آموزش دیده اند به گروه طالبان پیوسته اند. این اطلاعات از تصاویر بدست آمده در نبرد پنجشیر استخراج شده است. کارشناسان نظامی واحد اطلاعات نیروهای مسلح بریتانیا با آنالیز تصاویر به این نتیجه رسیده اند که نحوه نبرد نیروهای طالبان در دره پنجشیر دقیقا تاکتیک هایی است که نیروهای ناتو به سربازان افغان آموزش داده اند. 

 در ادامه این گزارش آمده است: نحوه بدست گرفتن اسلحه، استفاده از آن و رعایت قوانین ایمنی و شلیک برخی از نیروهای طالبان این واقعیت را مشخص می‌کند که سربازان افغانی که توسط نیروهای ناتو آموزش دیده اند با تغییر لباس خود به جبهه طالبان پیوسته اند. از این رو در مبارزه با نیروهای مقاومت مردمی موفق خواهند بود.