-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱, پنجشنبه

تشدید تحرکات سیاسی و جنگی در تاجکستان

 

جلسات مهمی بین فرماندهان و رهبران اطلاعاتی چندین کشوردردوشنبه درجریان است.

یک منبع اطلاعاتی وابسته به جبهۀ مقاومت به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که همزمان با تشدید جنگ اطلاعاتی درمحورهای حساس از جمله پنجشیر، بدخشان و اندراب ها، جلسات مهمی درتاجکستان درجریان است. فرمانده مقاومت ملی - صالح ریگستانی- درین نشست ها حضور دارد. ناکامی نیروهای عملیاتی ارتش پاکستان در رد گیری محل اختفای احمد مسعود و ریگستانی و فلج سازی جبهه مقاومت به طور کامل ناکام شده است. 

پاکستان با ورود به افغانستان و استقرار ده ها کندک عملیاتی درپنجشیر و بدخشان، شدیداً از انکشاف اوضاع و شروع درگیری های تاریخی مضطرب است. فرماندهان و پیاده نظام کندک های پاکستان درنهاد های متصل به جاده عمومی جا به جا اند و از رفتن به دره های فرعی و روستا ها سخت هراس دارند. آن ها به وسیلۀ ترجمان با طالبان پنجشیری و بدخشی گپ می زنند. 

سرمای شبانگاهی درارتفاعات تا منفی بیست درجه می رسد و واحد های پارتیزاتی مقاومت برای سازش با وضعیت جدید آماده می شوند و اکمالات هم ادامه دارد. شبکه حقانی و کارگزاران آی اس آی از پی آیند تلاش های جنرال جرأت، گل حیدر، دکترعبدالله، مولوی مالک پیاوشتی دریافتن زبان هم سویی با رهبری مقاومت به طور کامل مأیوس شده اند. تحریم های شدید علیه طالبان کماکان ادامه دارد و دیر یا زود شمارش معکوس برای زوال و شکست طالبان آغاز می شود. 

هزاران رزمندۀ جوان از سراسر افغانستان، اروپا و امریکا منتظرفراخوان جنگی اند. جنگ پنجشیرهم اکنون به اراضی عملیاتی اندراب ها وصل است. منبع اطلاعاتی مقاومت می گوید که افشای جا به جایی یک کندک انتحاری طالبان دربدخشان، نوعی مانورو هشدار علیه تاجکستان است؛ اما فرماندهان نظامی درتاجکستان می گویند که اندک ترین تحرک جنگی طالبان علیه تاجکستان، درواقع استقبال احمقانه از واکنش مرگبار قوای عظیم ضد تروریستی روسیه در مرز افغانستان است. با یک ضربه، کندک های انتحاری خاکستر خواهند شد. پاکستانی ها خیلی تلاش دارند تا طالبان به اقدامات نا سنجیده و احمقانه علیه تاجکستان دست نه زنند.