-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

مردم هنوز طالب را نشناخته اند

 یک کارزارِمضحکی به راه افتاده است که : من بدون خواهرم مکتب نمی روم!

مبتکران این کارزار گمان برده اند که طالبان از شنیدن این که « من بدون خواهرم مکتب نمی روم!» چنان سراسیمه خواهند شد که به پای شان خواهند افتاد که نه این کار را نکنید... مکتب را رها نه کنید!

هیچ اتفاقی نمی افتد. روش مبارزه باید کارا و چالش زا باشد. طالب خیلی خوشحال می شود که ازشرمکتب روی مردم راحت شود. آن ها فضا را به مدرسه های جهال پرور باز می کنند.