-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

استقرار مفرزۀ آی اس آی درکوه پاراخ پنجشیر


وظیفۀ اساسی نیروهای مقاومت ملی، حذف و شکار خائنان محلی است.

فوری: کانال اطلاعاتی مقاومت ملی گزارش می دهد که مفرزۀ عملیاتی آی اس آی در کوه عقب عمارت ولایت پنجشیر آنتن زده است و به کمک جنرال جرأت، نفرات حزب اسلامی و اعضای محلی حزب التحریر پیوسته در تلاش تثبیت موقعیت احمد مسعود رهبری مقاومت ملی می باشند. 

در قریه ها پیاده گشت می زنند و از ریش سفیدان و دهکده نشینان ماهرانه و خود مانی درین باره سوال هایی می پرسند.

جنرال جرأت نقشه یی از قرارگاه های و پناه گاه های سنتی پنجشیر را دراختیار تخنیکران آی اس ای قرار داده است که زمانی شهید احمد شاه مسعود درجنگ نا برابر با نیروهای شوروی ودولت کابل، از آن مخفیگاه ها استفاده می کرد. اکنون کوچک ترین اهمال مانند آن چه در زمان کرزی و غنی معمول بود، ممکن است عاقبت خطرناکی به دنبال داشته باشد. 

افسران و مسوولان مقاومت ملی درهرجایی که هستند لازم با مصلحت گرایی های زیان بار گذشته وداع گویند و هرعامل مفرزۀ گشتی دشمن را سریع شکار کنند. از ما گفتن است.