-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

چه گونه نوکری پنجابی ها را توجیه می کنید؟

 عارف فرمان

من اگر حرف زشت می زنم به زشتی و پلیدی سخن نگاه نکن، به آنچه میگویم نگاه کن!

 یک تعدادی از حواریون قلم به دست طالبان باور به این دارند که جنگ راه حل نیست! چه کسی گفته جنگ راه حل است؟

 مقاومت مردم را از جنس صهیونیسم میدانند و دو آدم را با تمامی وقاحت معرفی میکنند که  امرالله صالح و احمد مسعود با همکاری یک فرانسوی این جنگ را به راه انداخته! قربان شعورت شوم روشنفکر!

 از بس قوم گرایی دیوانه ات کرده حالا در لباست نمی گنجی که پشتونها به حمارت اسلامی آمده اند و تو از غم لندغر های شمالی بیغم شدی...

اول اینکه چرا به پنجشیر حمله کردند وقتی پنجشیر کاری به اینها نداشت... در این همه سال که جنگ طالب و دولت بود کسی نگفت جنگ راه حل نیست اما حالا که بیش از هفتاد درصد مردم طالب نمی خواهند جنگ راه حل نیست؟

چگونه نوکری پنجابی ها را توجیه می کنید؟ حقوق زن چه؟لابد فردا شما برای گرفتن انتقام از بقیه ی اقوام حاضرید هر سگی را به حکومت قبول کنید!