-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

ترورهای خاموش طالبان درشهر کابل


عملیات قطعه 313 بدری به خانه های کارکنان امنیت ملی 

گویی که فلم ترورهای هدفمند گروه طالبان جدیداً شروع شده و این مستند را پایانی نیست چند روز پیش در غور، اندراب و کابل و امروز باز هم در کابل .

گزارش های واصله از منابع محلی و متضرر واقعه متکی بر آن است که گروه طالبان شب هنگام با استفاده از معلومات های به دست آمده از سیستم های معلوماتی وزارت های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد پرسونل محلات بود باش و فعالیت های آن ها شب هنگام توسط قطعه ۳۱۳ بدری در صدد گرفتاری کماندو ها، کارمندان امنیت ملی اند که در جریان۲۰ ساله جنگ نقش فعال را داشته اند.

شب گذشته  بالای منزل یکتن از کارمندان اداره ۰۴۱ امنیت ملی مربوط به زون مرکز اداره ۰۴۱ که تحت رهبری ماهر یعقوبی و داکتر مصطفی کار می نمود،  قطعه ۳۱۳ بدری  عملیات هدفمند در ساحه کوتل خیرخانه سازماندهی و اجرا کرد که خوشبختانه نامبرده با هوشیاری توانسته است که با زیرکی قبل از محاصره از منزل فرار نماید، اما این راه حل نیست.

گفتنی است که قبلا نیز کارمندان این ریاست را گروه طالبان شب هنگام دستگیر و سپس به گونه فجیع آن به شهادت رسانیده بودند. شایان تذکر است که رهبری امنیت ملی و رهبری اداره ۰۴۱ هم اکنون در خارج از کشور در فضای کاملا دل انگیز و آرام مصروف لذت بردن از زنده گی همراه با فامیل های خویش میباشند.