-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

شکارچیان پنجشیر با خبر!

 در جلسه ای میان جنرالان پاکستان و فرماندهان طالبان، دلیل و دلایل شکست های سهمگین طالبان درپنجشیر ارزیابی شده است. نتیجه این بود که ما قبل از داخل شدن به پنجشیر باید نقاط حاکم را به هر ترتیبی که هست، احراز کنیم. منابع اطلاعاتی می گویند که منابع می گویند که صد ها تن از نفرات نیروی ویژۀ پاکستان درکابل تجمع کرده قرار است تحت قوماندان جنرالان پاکستان، در لباس قطعه بدر گروه طالبان از میدان هوایی بگرام به زودی توسط چرخ‌ بال های نظامی به ارتفاعات حساسی که خود نشانی کرده اند، به پنجشیر انتقال داده می‌شوند.

منابع می گویند که این نیرو ها در کوه های پنجشیر مستقر خواهند شد.