-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

خیانت در خاندان قسیم فهیم میراث شده است

 

ارتباط این خانواده با طالبان و تروریزم، از امروز نیست. حتی به دورۀ مقاومت اول بر می گردد. بعد از سقوط طالبان، سه سال بعد، قسیم فهیم خانه نشین شد. درهمان دوران خانه نشینی، رابطه فهیم با آی اس ای و طالبان نهادینه شده بود.

داستان وابسته گی خاندان فهیم با پاکستان طولانی است و حتی پیوند خونی به وجود آمده است. اما شبکه حقانی با این خاندان دشمن است و چند روز پیش می خواستند ادیب فهیم را دستگیر کنند؛ اما یک حلقه یی از طالبان قندهاری او را از کابل به قندهار و سپس به پاکستان برده اند.