-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

خطر سه پارچه شدن افغانستان جدی است


دولت تک قطبی طالبان افغانستان را به یک یوگوسلاوی دیگر تبدیل می کند. 

 طالبان برای تشکیل دولت طالبانی پا را همچنان در یک کفش کرده اند. طلبه های مو دراز و مسلسل بدست که در شهر پراکنده شده اند چیز زیادی از دولت و قومیت ها و زبان های مختلف و این مسائل نمی دانند. فعلا دلشان به این خوش است که به کابل رسیده اند و به هر طرف چشم می چرخانند. رویاروئی آنها با زنان تظاهر کننده صحنه هائی دیدنی را بوجود آورد. آنها که سالها در کوه و یا مکاتب طالبان بوده اند و به چشم خویش زنی بیرون از برقع ندیده بودند، حالا ناگهان خیابانهای کابل را بهشت می دیدند و نمیدانستند با زنان چه کنند؟ گاهی با آنها دهان به دهان می شدند و گاه سر دسته شان با شلاق به طرف زنان هجوم می آورد تا پراکنده شوند و بیش از این حواس نعلین به پاها  و مسلسل بدست ها را پرت نکنند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ارتش پاکستان در همان روزهای اول رسیدن طالبان به کابل، وارد این شهر شد و با رهبران طالبان که سالها زیر بلیت همین سازمان درپاکستان زندگی می کردند و پول می گرفتند و خرج آدم کشی در افغانستان می کردند دیدار کرد. شاید رئیس اطلاعات پاکستان در آن دیدار زیاد روی ضرورت تشکیل دولت فراگیر اصرار نکرد، اما حالا پاکستان هم فهمیده که جهان دولت واحد طالبان را حاضر نیست بپذیرد و مسئله دولت فراگیر آنقدر جدی است که اگر طالبان به آن تن ندهند، خطر دو و یا حتی سه پارچه شدن افغانستان و قبول آن از سوی سازمان های بین المللی و برخی از کشورها وجود دارد.

 شبیه آنچه در یوگسلاوی سابق شد. نخست وزیر پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان ملل گفت که شناسائی طالبان بعنوان یک دولت، باید بصورت دسته جمعی از سوی کشورها انجام شود. روی این سخن به طالبان بود و معنای آن این که تا دولت فراگیر تشکیل نشود جهان آنها را به رسمیت نخواهد شناخت و این شناسائی یک شناسائی جمعی است. شورای امنیت سازمان ملل نیز خواهان تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شده است. ایران نیز جلوتر از قطر که حامی طالبان پس از پاکستان است همین نظر را اعلام کرده بود. البته قطر پا را فراتر از ایران گذاشته و اعلام کرده که طالبان باید حقوق زنان را به رسمیت بشناسد. 

ایران در حمایت از دولت فراگیر، در این بخش "لکنت زبان" گرفته و چیزی نگفته است. ازجمله دیدارهای مهم در حاشیه اجلاس سازمان ملل، دیدار وزرای خارجه پاکستان و امریکا بود که بی شک محور اصلی آن دولت آینده طالبان بود. در این میان، چینی ها بی سر و صدا یک نماینده به افغانستان فرستاده اند تا با طالبان مذاکره کند، اما کوچکترین اشاره ای به دلیل این سفر و موضوعات مورد مذاکره نکرده اند. طالبان از قوم پشتون افغانستان هستند و این قوم تنها 35 در صد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهد.