-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۹, جمعه

مسیرعقبی جبهه طالبان درپنجشیر فتح شد

 

خبرنگار آماج نیوز که پس از چند روز قطع انترنت، از پنجشیر بیرون شده است می‌گوید که ولسوالی‌های دره، آبشار و پریان پس از جنگ شدید دیشب بین قوای مقاومت ملی و طالبان، دوباره به دست جبهه مقاومت ملی افتاده است.

به این ترتیب، راه گریز و تدارکاتی طالبان از مسیر خاواک و اندراب قطع شده است. وی می‌افزاید که در سایر مناطق، نیروهای مقاومت در کوه‌ها جابجا اند. او می‌گوید که وضعیت غیرنظامیان فاجعه‌بار است.