-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

سفارت دهلی از سوی طالبان نیابتی فتح گردید

 

سفارت افغانستان در دهلی غیر مستقیم توسط طالبان رهبری می‌شود.

پس از اشغال کشور توسط لشکر غیر رسمی  ISI ( طالبان)   فرید ماموندزی  سفیر افغانستان در دهلی  به حذف و منزوی نمودن  دیپلمات ها و کارمندان وطن دوست اقدام کرده که در نخست  قنسل و معاون آن را تبدیل نمود تا منبع عایداتی را در دست بگیرد.

بخش سیاسی و  پروتوکل را مطلق در کنترول خودش گرفته و حتی در قسمت تمدید ویزای  چندین وکیل پارلمان و مقامات دیگر  کشور  تعلل می ورزند.

پول های ذخیره در حساب بانکی سفارت را به حساب های دیگر منتقل نمودند. هیچ گونه موضع گیری ضد طالبانی ندارند.

در هفته شهید  حتی یک مجلس به خاطر شهدای کشور  بویژه قهرمان ملی نگرفتند. تمام عکس های قهرمان ملی را از همه دفاتر  جمع آوری نمودند. با شخصیت های حوزه ضد طالبانی  برخورد خیلی سرد دارند، در مجالس شان  علنی علیه جبهه مقاومت به رهبری آمر جوان( احمد مسعود)  گپ های نادرست می‌گویند.