-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

انزوای رنجبار طالبان درعرصۀ بین المللی

 

گزارش های روزانه وزارت خارجه طالبان

امروز:

1. سرپرست وزارت خارجه با سفیر چین در کابل دیدار کرد.

روز قبل:

سفیر چین با سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل دیدار کرد.

دو روز پیش:

سفرای پاکستان و چین با سرپرست وزارت خارجه دیدار کردند.

سه روز قبل:

سرپرست وزارت خارجه با سفرای پاکستان و چین در کابل دیدار کرد.

ذبیح الله مجاهد:

روابط دیپلماتیک ما با کشورهای جهان در حال توسعه است.

در واقع ، جهان سیاسی و روابط دیپلماتیک طالبان فقط شامل این دو کشور است.