-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

کشتار فجیع کارمندان امنیت ملی درکابل

 

به اساس اطلاعات تایید شده از چندین منابع و اقارب متضرریین، گروه طالبان تا اکنون بیشتر از ۴ تن از کارمندان اداره ۰۴۱ امنیت ملی را به بهانه های مختلف شهر کابل کشته اند.

گفته میشود که این کارمندان شامل بخش های اوپراتیفی، ‌نظامی و توقیفی این اداره بوده اند و طالبان با استفاده از فرصت آنان را شکار کرده اند. گزارش واصله بیان می دارد که نفرات طالبان در یک مورد یکتن از این کارمندان را به گونه فجیع کشته و قبل از کشتن حتی ناخون های دست وی را کشیده اند.

گفتنی است که انگلستان قبلا برای انتقال یک تعداد از کارمندان این اداره آماده گی اعلان کرده بود که متاسفانه با فرصت طلبی ۲ تن از مدیران آن اداره  و رهبری قبلی روبع رو شده و نامبرده گان قوم و خویش خود را با استفاده از همین فرصت به کشور انگلستان انتقال نموده اند.