-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

ارکان خیانت در خانۀ دکترعبدالله مرکز گرفته اند

 اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که دکتر عبدالله خودش را برای آخرین خیانت تاریخی درحق مردم پنجشیر، مدنیت و ارزش های کشوری زخمی به نام افغانستان آماده کرده است. 

موصوف بعد از قریب یک ماه خانه نشینی و پیراهن و تنبان پوشی، بعد از سفر وزیرخارجه یا نمایندۀ قطر به کابل ناگهان به سبوتاژ و تخریب مقاومت ملی تحت نام مصالحه روی آورده است. دریشی پوشی ناگهانی عبدالله درمحضر وزیرخارجه قطر نشانگر آن است که خلیلزاد و پاکستان به وی وعده داده اند که در ساختار حکومت آینده شامل خواهد بود.

بنا برین وی یک مجموعه ای از خیانت کاران پنجشیری را در خانۀ خود گرد آورده است. بخشی فهرست ارکان معامله به شرح زیراست:

1- مولوی مالک ضیایی از پیاوشت

2- مولوی رحیم الله از کرواشی

3- مولوی روح الله – حصارک

4- مولوی علی احمد – درخیل

5- مولوی سمیع الله – دره

6- مولوی قیام الدین – دشت ریوت

7- مولانا حسن المآب – فراج 

8- مولوی یحیی – عنابه

9- قوماندان میرزا رحیم – دره

10- قوماندان خلیل خطاب – دره

11- ضابط میرجان – آبدره

12- سارنوال میرجان – خینچ

13- قوماندان دادالله – آبدره

14- قوماندان عزیز مجروح – سفید چهر

15- ملا محمد – شتل

16- قوماندان هارون – آبدره

17- یک نفر نماینده گل حیدر از کرواشی

18- برادر زاده آمر ذکرالله از حصارک

19- سید فیض الرحمان – از غجی

20- عبدالمنان تیزاب – مرشتان 

21- حاجی امیرخان نمایندۀ محمد داد حصارک

22- فضل الحق برادر قوماندان نقشبند

23- نجیم خان سالک رئیس امنیت پنجشیر- بچه خالۀ امرالله صالح

سرجمع معامله گران حدود پنجاه نفر اند.  از دانه درشت های دیگر، فضل احمد معنوی نیز درمهمانسرای عبدالله جا خوش کرده است. 

اطلاع وجود دارد که عبدالله برای سست کردن پایه های مقاومت، پخش دلسردی و روحیه شکنی درمیان ساکنان پنجشیر برنامه ریزی می کند و درحالی که پنجشیر و مردمش، زیرپاشنه های دشمن شقه شقه می شود؛ کوچانده می شود؛ او از دو روز به این سو، شادمان وهیجانی، با به کار اندازی پول شبکه حقانی، به تدویر جلسات با شرکت همین آدم ها مشغول است تا فرمایش خلیلزاد و حامد کرزی را در پنجشیر عملی کند.

درین میان، تنها مولوی روح الله از نیات مکروه و زیانبار وی تلویحاً انتقاد کرده است اما عبدالله به انتقادات تلویحی یا بی واسطه گوشه چشمی ندارد و کمیسیونی را تشکیل داده است جبهه مقاومت را از جنگ منصرف سازد.

طبق آخرین اطلاع، یک گروه از اعضای فهرست بالا، با گرفتن پول و موتر و دستگاه ماهواره همراه با چند دسته از اجیران محلی به شمار پنجاه نفر عازم پنجشیر شده اند. همزمان، یک واحد عملیاتی خطرناک طالبان به نام البدر به پنجشیر اعزام شده است و قرار است طالبان بدخشی را از پنجشیر بیرون کنند. این مولوی ها مأموریت دارند تا تبلیغات شدیدی را درقریه جات به راه اندازند؛ مردم را به هول وهراس انداخته و از صف مقاومت بیرون کنند.